Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 13:3

3مَا دَامْكُمْ تُطْلْبُوا فِي دَلِيلْ عْلَى إِنُّو المَسِيحْ يِتْكَلِّمْ عْلَى لْسَانِي. وِالمَسِيحْ مُوشْ ضْعِيفْ وَقْتِلِّي يِتْعَامِلْ مْعَاكُمْ، آمَا رَاهُو قْوِي بِينَاتْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index