Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 13:7

7وِنْصَلِّي للهْ إِنّْكُمْ مَا تَعْمْلُوشْ الشَّرْ، مُوشْ بَاشْ نُظْهْرُوا الِّي أَحْنَا نَاجْحِينْ، آمَا بَاشْ إِنْتُومَا تَعْمْلُوا الخِيرْ حَتَّى إِذَا كَانْ أَحْنَا نُظْهْرُوا كَإِنَّا فَاشْلِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index