Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 2

1قَرِرْتْ انِّي مَا نْجِيكُمْشْ بَاشْ مَا نْكُونِشْ سْبَبْ فِي إِنّْكُمْ تِحْزْنُوا مَرَّة أُخْرَى. 2إِذَا كَانْ نْخَلِّيكُمْ تِحْزْنُوا شْكُونْ الِّي بَاشْ يْفَرَّحْنِي غِيرْ الِّي حَزِّنْتْهُمْ؟ 3وْآنَا كْتِبْتِلْكُمْ الجْوَابْ هَاذَاكَا عْلَى خَاطِرْنِي مَا نْحِبِّشْ نِحْزِنْ بِسْبَبْ النَّاسْ الِّي المَفْرُوضْ هُومَا يْفَرّْحُونِي وَقْتِلِّي نْجِيكُمْ، وْآنَا نَاثِقْ فِيكُمْ الكُلْكُمْ، نَاثِقْ الِّي الشَّيْء الِّي يْفَرَّحْنِي يْفَرَّحْكُمْ إِنْتُومَا الكُلْ. 4كْتِبْتِلْكُمْ وْقَلْبِي مْعَبِّي بِالحُزْنْ وِالضِّيقْ وْعِينَيَّ تِجْرِي مِنْهُمْ الدْمُوعْ، مُوشْ بَاشْ تِحْزْنُوا آمَا بَاشْ تَعْرْفُوا قَدَّاشْ آنَا نْحِبّْكُمْ.

السْمَاحْ

5وِلِّي كَانْ سْبَبْ فِي الحُزْنْ رَاهُو مَا خَلاَّنِيشْ نِحْزِنْ آنَا وَحْدِي، آمَا بَاشْ مَا نْبَالِغْشْ، رَاهُو الكُلْكُمْ خَلاَّكُمْ تِحْزْنُوا شْوَيَّة. 6وِالرَّاجِلْ هَاذَاكَا يِكْفِيهْ العِقَابْ الِّي عَاقْبُوهْ بَرْشَة نَاسْ مِنْكُمْ. 7وْتَوَّا خِيرِلْكُمْ كَانْ تْسَامْحُوهْ وِتْشَجّْعُوهْ، مَا كَانِشْ رَاهُو بَاشْ يْوَلِّي حْزِينْ بَرْشَة. 8هَاذَاكَا عْلاَشْ نْوَصِّيكُمْ بَاشْ تْخَلِّيوْهْ يَعْرِفْ الِّي إِنْتُومَا تْحِبُّوهْ. 9رَانِي كْتِبْتِلْكُمْ بَاشْ نْجَرِّبْكُمْ وِنْشُوفْكُمْ اطِّيعُونِي فِي كُلْ شَيْء وِلاَّ لاَ. 10الِّي تْسَامْحُوهْ آنَا زَادَا نْسَامْحُو، وْإِذَا كَانْ ثَمَّة حَاجَة سَامَحْتْ عْلِيهَا رَاهُو عْلَى خَاطِرْكُمْ فِي حْضُورْ المَسِيحْ، 11بَاشْ مَا نْخَلِّيوْشْ الشِّيطَانْ يِغْلِبْنَا، وْإِحْنَا نَعْرْفُوا النْوَايَا مْتَاعُو.

الإِنْتِصَارْ بِالمَسِيحْ

12جِيتْ لْتَرُوَاسْ بَاشْ نْبَشِّرْ بْإِنْجِيلْ المَسِيحْ، وِتْحَلْلِي بَابْ لِلخِدْمَة فِي الرَّبْ. 13آمَا قْلَقْتْ بَرْشَة عْلَى خَاطِرْنِي مَا لْقِيتِشْ خُويَا تِيطُسْ، يَاخِي وَدَّعْتْ الإِخْوَة وْسَافِرْتْ لْمَقْدُونِيَّة.

14آمَا الحَمْدْ للهْ الِّي يُنْصُرْنَا دِيمَا فِي المَسِيحْ، وْيِسْتَعْمِلْنَا بَاشْ رِيحِةْ مَعْرِفْةْ المَسِيحْ تْفُوحْ فِي البْلاَيِصْ الكُلْ. 15أَحْنَا العِطْرْ مْتَاعْ المَسِيحْ عِنْدْ اللهْ بِينْ الِّي يُخْلْصُوا وِلاَّ الِّي بَاشْ يِتْهِلْكُوا. 16هِيَ رِيحِةْ مُوتْ تُقْتُلْ عِنْدْ الِّي يِتْهِلْكُوا، وْرِيحِةْ حَيَاةْ تِحْيِي عِنْدْ الِّي يُخْلْصُوا. إِمَّالاَ شْكُونْ قَادِرْ بَاشْ يَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا؟ 17أَحْنَا مَا نْتَاجْرُوشْ بِكْلاَمْ رَبِّي كِيفْ نَاسْ أُخْرِينْ، آمَا أَحْنَا نِتْكَلّْمُوا كْلاَمْ صَادِقْ فِي المَسِيحْ، كْلاَمْ رُسُلْ مْتَاعْ اللهْ قُدَّامْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index