Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 2:3

3وْآنَا كْتِبْتِلْكُمْ الجْوَابْ هَاذَاكَا عْلَى خَاطِرْنِي مَا نْحِبِّشْ نِحْزِنْ بِسْبَبْ النَّاسْ الِّي المَفْرُوضْ هُومَا يْفَرّْحُونِي وَقْتِلِّي نْجِيكُمْ، وْآنَا نَاثِقْ فِيكُمْ الكُلْكُمْ، نَاثِقْ الِّي الشَّيْء الِّي يْفَرَّحْنِي يْفَرَّحْكُمْ إِنْتُومَا الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index