Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 3

خِدْمِةْ العَهْدْ الجْدِيدْ

1يَاخِي رْجَعْنَا نُفْخْرُوا فِي رْوَاحْنَا وِلاَّ مِحْتَاجِينْ، كِيفْ نَاسْ أُخْرِينْ، بَاشْ تْوَصِّيوْ عْلِينَا فِي جْوَابَاتْ لِيكُمْ وِإِلاَّ مِنْ عِنْدْكُمْ؟ 2إِنْتُومَا بِيدْكُمْ الجْوَابْ مْتَاعْنَا، مَكْتُوبْ فِي قْلُوبْنَا، يَعْرْفُوهْ وْيَقْرَاوْهْ النَّاسْ الكُلْ. 3وَاضِحْ الِّي إِنْتُومَا رِسَالِةْ المَسِيحْ الِّي جِبْنَاهَا، وْمَا كْتِبْنَاهَاشْ بِالحْبَارْ، آمَا بْرُوحْ اللهْ الحَيْ، مُوشْ فِي أَلْوَاحْ مِالحْجَرْ، آمَا فِي أَلْوَاحْ مِنْ لْحَمْ وْدَمْ، الِّي هِيَ قْلُوبْكُمْ.

4هَاذِي هِيَ الثِّقَة الِّي عِنْدْنَا فِي اللهْ عْلَى طْرِيقْ المَسِيحْ، 5مَا نِدَّعِيوْشْ الِّي أَحْنَا قَادْرِينْ بْقُوِّتْنَا، آمَا رَاهِي قُدْرِتْنَا مِنْ عِنْدْ اللهْ. 6هُوَ الِّي رَدّْنَا قَادْرِينْ بَاشْ نْكُونُوا خُدَّامْ مْتَاعْ عَهْدْ جْدِيدْ، الِّي هُوَ عَهْدْ الرُّوحْ مُوشْ عَهْدْ الحَرْفْ، عْلَى خَاطِرْ الحَرْفْ يُقْتُلْ وِالرُّوحْ يِحْيِي. 7إِذَا كَانْ خِدْمِةْ المُوتْ الِّي حْرُوفْهَا مَنْقُوشَة عْلَى الحْجَرْ كَانْ المَجْدْ دَايِرْ بِيهَا، حَتَّى لِينْ بَنِي إِسْرَائِيلْ مَا نَجّْمُوشْ يُخْزْرُوا لْوِجْهْ مُوسَى مِنْ قُوِّةْ المَجْدْ الِّي فِيهْ، رَغْمِلِّي هُوَ مَجْدْ فَانِي، 8إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ يْكُونْ مَجْدْ خِدْمِةْ الرُّوحْ؟ 9إِذَا كَانِتْ خِدْمِةْ الِّي خَلَّى البَشَرْ يِتْحْكَمْ عْلِيهُمْ فِيهَا مَجْدْ، إِمَّالاَ بْقَدَّاشْ يْفُوتْهَا المَجْدْ مْتَاعْ خِدْمِةْ الِّي خَلَّى البَشَرْ أَبْرَارْ. 10الِّي كَانْ قْبَلْ مَجْدُو مَا ثَمَّاشْ كِيفُو، تْنَحَّى بِسْبَبْ المَجْدْ الِّي أَقْوَى مِنُّو تَوَّا. 11إِذَا كَانْ الفَانِي عَنْدُو مَجْدْ، إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ يْكُونْ المَجْدْ مْتَاعْ الِّي مَا يَفْنَاشْ؟

12وْإِحْنَا نِتْصَرّْفُوا بْلاَشْ خُوفْ، عْلَى خَاطِرْنَا عِنْدْنَا الأَمَلْ هَاذَا. 13أَحْنَا مَا نَاشْ كِيفْ مُوسَى الِّي كَانْ حَاطْ حْجَابْ عْلَى وِجْهُو بَاشْ بَنِي إِسْرَائِيلْ مَا يْشُوفُوشْ نْهَايِةْ المَجْدْ الِّي مَا يْدُومِشْ. 14آمَا عْقُولْهُمْ فِسْدِتْ، وِالحْجَابْ هَاذَاكَا بِيدُو مَازَالْ مُوجُودْ لِليُومْ وَقْتِلِّي نَقْرَاوْ العَهْدْ القْدِيمْ، وْمَا يِتْنَحَّى كَانْ فِي المَسِيحْ. 15وِالحْجَابْ هَاذَاكَا مَازَالْ عْلَى قْلُوبْهُمْ لِليُومْ وَقْتِلِّي تِتْقْرَى الشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى. 16آمَا وَقْتِلِّي الوَاحِدْ يَرْجَعْ لْرَبِّي الحْجَابْ يِتْنَحَّى. 17وِالرَّبْ هُوَ الرُّوحْ القُدُسْ، وْوِينْ يْكُونْ رُوحْ الرَّبْ، تْكُونْ ثَمَّة الحُرِّيَّة. 18وْإِحْنَا الكُلْنَا وْجُوهْنَا مَكْشُوفَة وِتْوَرِّي مَجْدْ الرَّبْ كِيفْ المْرَايَة، وْإِحْنَا نِتْبَدّْلُوا بَاشْ نْوَلِّيوْ عْلَى صُورْتُو، وْيِتْزَادِلْنَا مَجْدْ عْلَى مَجْدْ بْفَضْلْ الرَّبْ الِّي هُوَ الرُّوحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index