Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 3:11

11إِذَا كَانْ الفَانِي عَنْدُو مَجْدْ، إِمَّالاَ كِيفَاشْ بَاشْ يْكُونْ المَجْدْ مْتَاعْ الِّي مَا يَفْنَاشْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index