Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 4

آلاَمْ الرُّسُلْ فِي الخِدْمَة

1وِالله بْرَحْمْتُو عْطَانَا الخِدْمَة هَاذِي، إِمَّالاَ خَلِّينَا مَا نِفْشْلُوشْ فِيهَا، 2آمَا نِبْعْدُوا عْلَى كُلْ حَاجَة تِتْعْمَلْ فِي السِّرْ وِتْخَلِّفْ العَارْ، وْمَا نِمْشِيوْشْ فِي طْرِيقْ الخُبْثْ وْمَا نْحَرّْفُوشْ كْلاَمْ اللهْ، آمَا نْظَهّْرُوا الحَقْ بَاشْ قِيمِتْنَا تِكْبِرْ عِنْدْ النَّاسْ الِّي هُومَا قُدَّامْ اللهْ. 3إِذَا كَانْ الإِنْجِيلْ مْتَاعْنَا مَحْجُوبْ، رَاهُو مَحْجُوبْ عَلِّي بَاشْ يِتْهِلْكُوا، 4الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ الِّي إِلاَهْ العَالَمْ هَاذَا عْمَالْهُمْ عِينِيهُمْ بَاشْ مَا يْشُوفُوشْ النُّورْ الِّي يِضْوِي عْلِيهُمْ، نُورْ الإِنْجِيلْ مْتَاعْ مَجْدْ المَسِيحْ الِّي هُوَ صُورِةْ اللهْ. 5رَانَا مَا نْبَشّْرُوشْ بِرْوَاحْنَا، آمَا نْبَشّْرُوا بْيَسُوعْ المَسِيحْ رَبْ، وْإِحْنَا الخُدَّامْ مْتَاعْكُمْ عْلَى خَاطِرْ المَسِيحْ. 6وِالله الِّي قَالْ: «خَلِّي النُّورْ يِضْوِي مِالظْلاَمْ» هُوَ بِيدُو خَلَّى نُورُو يِضْوِي فِي قْلُوبْنَا بَاشْ تِضْوِي المَعْرْفَة مْتَاعْ مَجْدْ اللهْ، الِّي فِي وِجْهْ المَسِيحْ. 7وْمَانَا إِلاَّ مَاعُونْ فُخَّارْ هَازْ الكَنْزْ هَاذَا، بَاشْ يُظْهُرْ الِّي القُدْرَة هَاذِيكَا جَايَة مِنْ عِنْدْ اللهْ مُوشْ مِنْ عِنْدْنَا أَحْنَا. 8تِصْعَابْ عْلِينَا الدِّنْيَا مِنْ الجِيهَاتْ الكُلْ آمَا مَا نْسَلّْمُوشْ، نْحِيرُوا فِي كُلْ شَيْء آمَا مَا نَيْأْسُوشْ، 9النَّاسْ يِضْطَهْدُونَا آمَا رَبِّي مَا يْخَلِّينَاشْ، يْطَيّْحُونَا آمَا مَا نْمُوتُوشْ، 10نْهِزُّوا عْذَابْ مُوتْ يَسُوعْ فِي بْدُونَاتْنَا فِي كُلْ وَقْتْ بَاشْ تُظْهُرْ حْيَاتُو زَادَا فِي بْدُونَاتْنَا. 11وْمَا دَامْنَا حَيِّينْ، يْسَلّْمُونَا لِلمُوتْ عْلَى خَاطِرْ يَسُوعْ بَاشْ تُظْهُرْ حْيَاةْ يَسُوعْ فِي بْدُونَاتْنَا الفَانْيَة. 12المُوتْ يِخْدِمْ فِينَا وِالحَيَاةْ تِخْدِمْ فِيكُمْ. 13- وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «تْكَلِّمْتْ عْلَى خَاطِرْنِي امِّنْتْ.» وْإِحْنَا زَادَا نِتْكَلّْمُوا عْلَى خَاطِرْنَا نِمّْنُوا بِالإِيمَانْ هَاذَاكَا، 14وْإِحْنَا عَارْفِينْ إِنُّو اللهْ الِّي قَيِّمْ الرَّبْ يَسُوعْ مِالمُوتْ بَاشْ يْقَيِّمْنَا أَحْنَا زَادَا مْعَ يَسُوعْ وِنْوَلِّيوْ الكُلْنَا بِينْ يْدِيهْ، 15وِالشَّيْء هَاذَا الكُلْ عْلَى خَاطِرْكُمْ. وِعْلَى قَدْ مَا تُكْثُرْ النِّعْمَة يُكْثْرُوا الِّي يُشْكْرُوا اللهْ وِيْمَجّْدُوهْ.

16إِمَّالاَ مَا نْخَلِّيوْشْ العَزِيمَة مْتَاعْنَا تُضْعُفْ. مَا دَامُو الإِنْسَانْ الِّي مِنْ بَرَّة مَاشِي وْيِفْنَى، رَاهُو مِنْ دَاخِلْ قَاعِدْ يِتْجَدِدْ نْهَارْ بَعْدْ نْهَارْ. 17وِالمَشَاكِلْ الصْغِيرَة الِّي قَاعْدِينْ نْعَانِيوْ مِنْهَا قَاعْدَة تْحَضِّرْ فِينَا بَاشْ نَاخْذُوا مَجْدْ يْدُومْ لِلأَبَدْ. 18رَانَا مَا نُخْزْرُوشْ لِلحَاجَاتْ الِّي نْشُوفُوا فِيهَا، آمَا نُخْزْرُوا لِلحَاجَاتْ الِّي مَا نْشُوفُوهَاشْ، عْلَى خَاطِرْ الِّي نْشُوفُوا فِيهْ يِفْنَى، وِلِّي مَا نْشُوفُوهِشْ يُقْعُدْ لِلأَبَدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index