Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 4:18

18رَانَا مَا نُخْزْرُوشْ لِلحَاجَاتْ الِّي نْشُوفُوا فِيهَا، آمَا نُخْزْرُوا لِلحَاجَاتْ الِّي مَا نْشُوفُوهَاشْ، عْلَى خَاطِرْ الِّي نْشُوفُوا فِيهْ يِفْنَى، وِلِّي مَا نْشُوفُوهِشْ يُقْعُدْ لِلأَبَدْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index