Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 4:4

4الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ الِّي إِلاَهْ العَالَمْ هَاذَا عْمَالْهُمْ عِينِيهُمْ بَاشْ مَا يْشُوفُوشْ النُّورْ الِّي يِضْوِي عْلِيهُمْ، نُورْ الإِنْجِيلْ مْتَاعْ مَجْدْ المَسِيحْ الِّي هُوَ صُورِةْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index