Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 5

1وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي إِذَا كَانْ الخِيمَة مْتَاعْنَا الِّي فِي الأَرْضْ تِتْهَدِّمْ، رَاهُو عِنْدْنَا دَارْ فِي السْمَاءْ ادُّومْ لِلأَبَدْ بْنَاهَا اللهْ وْمَا بْنَاتْهَاشْ يْدِينْ البَشَرْ. 2وْإِحْنَا نِتْعَذّْبُوا مِنْ كَثْرِةْ مَانَا نِتْمَنَّاوْ بَاشْ نِلْبْسُوا دَارْنَا الِّي فِي السْمَاءْ، 3وْوَقْتِلِّي نِلْبْسُوهَا مَا نَاشْ بَاشْ نَبْقَاوْ عْرَايَا. 4وْمَا دَامْنَا فِي الخِيمَة الِّي فِي الأَرْضْ هَاذِي رَانَا نِتْعَذّْبُوا مِالرْزَنْ مْتَاعْ هْمُومْنَا، مُوشْ عْلَى خَاطِرْنَا نْحِبُّوا انَّحِّيوْ البْدَنْ مْتَاعْنَا الِّي فِي الأَرْضْ، آمَا رَاهُو عْلَى خَاطِرْنَا نْحِبُّوا نِلْبْسُوا فُوقُوا البْدَنْ مْتَاعْنَا الِّي فِي السْمَاءْ بَاشْ الحَيَاةْ تِبْلَعْ الحَاجَاتْ الِّي بَاشْ تِفْنَى. 5وِالله هُوَ الِّي حَضِّرْنَا لِلشَّيْء هَاذَا وِعْطَانَا الرُّوحْ كِيفْ عَرْبُونْ.

6إِمَّالاَ أَحْنَا مَا زَالِتْ عِنْدْنَا الثِّقَة الكَامْلَة، وْعَارْفِينْ الِّي أَحْنَا بْعَادْ عْلَى رَبِّي مَا دَامْنَا سَاكْنِينْ فِي البْدَنْ هَاذَا. 7عْلَى خَاطِرْنَا نْعِيشُوا بِالإِيمَانْ مُوشْ بِلِّي تْشُوفُو العِينِينْ. 8أَحْنَا وَاثْقِينْ، وْنِخْتَارُوا بَاشْ نِبْعْدُوا عْلَى البْدَنْ هَاذَا بَاشْ نْكُونُوا مْعَ اللهْ. 9وْسِوَى كُنَّا هْنَا وِلاَّ الغَادِي، الهَدَفْ مْتَاعْنَا هُوَ بَاشْ نْرَضِّيوْ رَبِّي، 10عْلَى خَاطِرْنَا الكُلْنَا يِلْزِمْنَا نَاقْفُوا قُدَّامْ مَحْكِمْةْ المَسِيحْ بَاشْ كُلْ وَاحِدْ فِينَا يَاخُذْ الأَجْرْ مْتَاعْ أَعْمَالُو فِي الدِّنْيَا، سِوَى كَانِتْ خِيرْ وِلاَّ شَرْ.

المُصَالْحَة مْعَ اللهْ

11وْإِحْنَا نَقْنْعُوا فِي النَّاسْ عْلَى خَاطِرْنَا نَعْرْفُوا آشْ مَعْنَاهَا الخُوفْ مِنْ رَبِّي. اللهْ يَعْرِفْنَا مْلِيحْ، وْنِتْمَنَّاوْ زَادَا بَاشْ نْكُونُوا مَعْرُوْفِينْ قُدَّامْ ضَمَايِرْكُمْ. 12وْإِحْنَا مَا نْحِبُّوشْ نُشْكْرُوا رْوَاحْنَا مِنْ جْدِيدْ، آمَا نْحِبُّوا نَعْطِيوْكُمْ سْبَبْ بَاشْ تِتْفُوخْرُوا بِينَا، وْهَكَّا تَلْقَاوْ آشْ تْجَاوْبُوا الِّي يِتْفُوخْرُوا بِالمَظَاهِرْ مُوشْ بِلِّي فِي القَلْبْ. 13إِذَا كُنَّا مْجَانِينْ رَانَا عْلَى خَاطِرْ اللهْ، وْإِذَا كُنَّا بِعْقُوِلاَتْنَا رَاهُو عْلَى خَاطِرْكُمْ انْتُومَا. 14وْإِحْنَا مَرْبُوطِينْ فِي مْحَبِّةْ المَسِيحْ، بَعْدْ مَا عْرَفْنَا إِنُّو وَاحِدْ مَاتْ عْلَى خَاطِرْ النَّاسْ الكُلْ، إِمَّالاَ النَّاسْ الكُلْ مِتْشَارْكِينْ فِي مُوتُو. 15وْهُوَ مَاتْ عْلَى خَاطِرْهُمْ الكُلْ بَاشْ الِّي هُومَا حَيِّينْ مَا عَادِشْ يَحْيَاوْ لِرْوَاحْهُمْ، آمَا يَحْيَاوْ لِلِّي مَاتْ وْقَامْ مِالمُوتْ عْلَى خَاطِرْهُمْ.

16وْمِاليُومْ أَحْنَا مَا نَعْرْفُوشْ حَتَّى حَدْ كِيفْ مَا يَعْرْفُوا النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا، وْحَتَّى إِذَا عْرَفْنَا المَسِيحْ كِيفْ مَا يَعْرْفُوهْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا، رَانَا تَوَّا مَا نَعْرْفُوهِشْ كِيفْ هَكَّا. 17وْإِذَا كَانْ وَاحِدْ فِي المَسِيحْ رَاهُو مَخْلُوقْ مِنْ جْدِيدْ، الحَاجَاتْ القْدِيمَة تْنَحَّاتْ وْهُوَ وَلَّى جْدِيدْ. 18وْهَاذَا الكُلُّو مِنْ عِنْدْ اللهْ الِّي صَالِحْنَا مْعَ رُوحُو بِالمَسِيحْ وِعْطَانَا بَاشْ نْصَالْحُوا النَّاسْ الأُخْرِينْ مْعَاهْ. 19مَعْنَاهَا صَالِحْ العَالَمْ مْعَ رُوحُو فِي المَسِيحْ وْمَا حَاسِبْهُمْشْ عْلَى ذْنُوبْهُمْ وْكَلِّفْنَا بَاشْ نْخَبّْرُوا بِالمُصَالْحَة هَاذِي. 20إِمَّالاَ أَحْنَا سُفَرَاءْ المَسِيحْ، وْكَإِنُّو اللهْ يِتْكَلِّمْ عْلَى طْرِيقْنَا. نِتْشَحّْتُوكُمْ بْإِسْمْ المَسِيحْ بَاشْ تِتْصَالْحُوا مْعَ اللهْ. 21رَاهُو الِّي عُمْرُو مَا عْرَفْ الذْنُوبْ اللهْ خَلاَّهْ يْهِزْ ذْنُوبْنَا بَاشْ بِيهْ هُوَ نْوَلِّيوْ أَبْرَارْ قُدَّامْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index