Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 5:16

16وْمِاليُومْ أَحْنَا مَا نَعْرْفُوشْ حَتَّى حَدْ كِيفْ مَا يَعْرْفُوا النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا، وْحَتَّى إِذَا عْرَفْنَا المَسِيحْ كِيفْ مَا يَعْرْفُوهْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا، رَانَا تَوَّا مَا نَعْرْفُوهِشْ كِيفْ هَكَّا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index