Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 5:20

20إِمَّالاَ أَحْنَا سُفَرَاءْ المَسِيحْ، وْكَإِنُّو اللهْ يِتْكَلِّمْ عْلَى طْرِيقْنَا. نِتْشَحّْتُوكُمْ بْإِسْمْ المَسِيحْ بَاشْ تِتْصَالْحُوا مْعَ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index