Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 5:4

4وْمَا دَامْنَا فِي الخِيمَة الِّي فِي الأَرْضْ هَاذِي رَانَا نِتْعَذّْبُوا مِالرْزَنْ مْتَاعْ هْمُومْنَا، مُوشْ عْلَى خَاطِرْنَا نْحِبُّوا انَّحِّيوْ البْدَنْ مْتَاعْنَا الِّي فِي الأَرْضْ، آمَا رَاهُو عْلَى خَاطِرْنَا نْحِبُّوا نِلْبْسُوا فُوقُوا البْدَنْ مْتَاعْنَا الِّي فِي السْمَاءْ بَاشْ الحَيَاةْ تِبْلَعْ الحَاجَاتْ الِّي بَاشْ تِفْنَى.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index