Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 6

1مَا دَامْنَا أَحْنَا مِتْشَارْكِينْ فِي الخِدْمَة مْعَ اللهْ نُطْلْبُوا مِنْكُمْ إِنّْكُمْ مَا تْكُونُوشْ قْبِلْتُوا نِعْمِةْ اللهْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة. 2- عْلَى خَاطْرُو يْقُولْ:

فِي الوَقْتْ المنَاسِبْ جَاوِبْتِكْ،

وْ فِي يُومْ الخَلاَصْ عَاوِنْتِكْ.

وْهَاذَا يُومْ وْوَقْتْ مُنَاسِبْ عِنْدْ اللهْ، وْهَاذَا يُومْ الخَلاَصْ. 3مَا نْحِبُّوشْ نْعَطّْلُوا فِي حَتَّى حَاجَة بَاشْ مَا يْكُونْ حَتَّى لُومْ عْلَى خِدْمِتْنَا، 4آمَا نْوَرِّيوْ الِّي أَحْنَا خُدَّامْ اللهْ فِي كُلْ شَيْء وْنُصْبْرُوا فِي الأَوْقَاتْ الصْعِيبَة وْأَوْقَاتْ الإِحْتِيَاجْ وِالضِّيقْ 5وِالضَّرْبْ وِالحَبْسْ وِالمَشَاكِلْ وِالتْعَبْ وِالسْهَرْ وِالصُّومْ، 6بِالطْهَارَة وِالمَعْرْفَة وْوُسْعْ البَالْ وِالبْهَاوَة وِالرُّوحْ مْتَاعْ القَدَاسَة وِالمْحَبَّة الصَّادْقَة، 7بِالكْلاَمْ الصَّادِقْ وْقُدْرِةْ اللهْ وِسْلاَحْ الحَقْ وَقْتِلِّي نْهَاجْمُوا وْوَقْتِلِّي نْدَافْعُوا، 8بِالكَرَامَة وِالذُّلْ، بِالسُّمْعَة الخَايْبَة وِالبَاهْيَة. النَّاسْ يِعْتَبْرُونَا كَاذْبِينْ وْإِحْنَا صَادْقِينْ، 9مَجْهُولِينْ وْإِحْنَا مَعْرُوْفِينْ، مُوتَى وْإِحْنَا كِيفْ مَا تْشُوفُوا حَيِّينْ، يْعَاقْبُونَا آمَا مَا يُقْتْلُونَاشْ، 10حْزَانَى وْإِحْنَا دِيمَا فَرْحَانِينْ، فُقَرَاءْ وْإِحْنَا نِغْنِيوْ بَرْشَة نَاسْ، مَا عِنْدْنَا حَتَّى شَيْء وْإِحْنَا نِمْلْكُوا كُلْ شَيْء.

11كَلِّمْنَاكُمْ بْصَرَاحَة، يَا أَهْلْ كُورِنْثُوسْ، وْحَلِّينَالْكُمْ قْلُوبْنَا. 12مَا نَاشْ أَحْنَا الِّي ضَيِّقْنَا عْلِيكُمْ، آمَا الضِّيقْ رَاهُو فِي قْلُوبْكُمْ. 13نْكَلِّمْكُمْ كِيفْ وْلاَدِي. إِمَّالاَ إِنْتُومَا حِلُّوا قْلُوبْكُمْ وْعَامْلُونَا كِيفْ مَا نْعَامْلُوكُمْ.

أَحْنَا الهَيْكِلْ مْتَاعْ اللهْ

14مَا تْكُونُوشْ تَحْتْ سْقَفْ وَاحِدْ مْعَ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ. شْنُوَّة الِّي يِجْمَعْ الخِيرْ مْعَ الشَّرْ؟ وِشْنُوَّة الِّي يَرْبِطْ النُّورْ بِالظْلاَمْ؟ 15وِشْنُوَّة الشَّيْء الِّي المَسِيحْ يْوَافِقْ فِيهْ بْلِيسْ؟ وِشْنُوَّة الشَّيْء الِّي المُؤْمِنْ يِتْشَارِكْ فِيهْ مْعَ الِّي مُوشْ مُؤْمِنْ؟ 16- وِشْنُوَّة الإِتِّفَاقْ الِّي بِينْ هَيْكِلْ اللهْ وِالصْنَبْ؟ رَانَا أَحْنَا هَيْكِلْ اللهْ الحَيْ. هَاذَا الِّي يْقُولُو اللهْ:

بَاشْ نُسْكُنْ فِي وُسْطْهُمْ وْنِمْشِي مْعَاهُمْ،

وِيْكُونُوا شَعْبِي وِنْكُونْ إِلاَهْهُمْ.

17- هَاذَاكَا عْلاَشْ الرَّبْ يْقُولْ

أُخْرْجُوا مِنْ وُسْطْهُمْ وْخَلِّيوْهُمْ،

مَا تْمِسُّوشْ المَنْزُوسْ،

وْآنَا نِقْبِلْكُمْ

18- وِنْكُونْ بُوكُمْ

وِتْكُونُوا وْلاَدِي وِبْنَاتِي

يْقُولْ الرَّبْ القَادِرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index