Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 6:1

1مَا دَامْنَا أَحْنَا مِتْشَارْكِينْ فِي الخِدْمَة مْعَ اللهْ نُطْلْبُوا مِنْكُمْ إِنّْكُمْ مَا تْكُونُوشْ قْبِلْتُوا نِعْمِةْ اللهْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index