Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 6:11

11كَلِّمْنَاكُمْ بْصَرَاحَة، يَا أَهْلْ كُورِنْثُوسْ، وْحَلِّينَالْكُمْ قْلُوبْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index