Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 6:13

13نْكَلِّمْكُمْ كِيفْ وْلاَدِي. إِمَّالاَ إِنْتُومَا حِلُّوا قْلُوبْكُمْ وْعَامْلُونَا كِيفْ مَا نْعَامْلُوكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index