Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 7

1يَا حْبَابْنَا، الوُعُودْ هَاذِي الكُلْهَا عْطَاهَالْنَا اللهْ، آمَا خَلِّينَا نْكُونُوا طَاهْرِينْ مِالحَاجَاتْ الكُلْهَا الِّي تْنَجِّسْ البْدَنْ وِالرُّوحْ، وْنَسْعَاوْ بَاشْ نْعِيشُوا فِي قَدَاسَة كَامْلَة وِنْخَافُوا مِنْ رَبِّي.

2حِلُّولْنَا قْلُوبْكُمْ، رَانَا مَا ظْلَمْنَا حَتَّى حَدْ وْمَا ضَرِّينَا حَتَّى حَدْ وْمَا تْحَيِّلْنَا عْلَى حَتَّى حَدْ. 3مَا نِيشْ نْقُولْ فِي الشَّيْء هَاذَا بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيكُمْ، رَانِي قُلْتِلْكُمْ مِنْ قْبَلْ الِّي إِنْتُومَا فِي قْلُوبْنَا بَاشْ نْمُوتُوا مْعَ بْعَضْنَا وِلاَّ نَحْيَاوْ مْعَ بْعَضْنَا. 4آنَا نَاثِقْ فِيكُمْ بَرْشَة وْنِتْفُوخِرْ بِيكُمْ بَرْشَة. بْرَغْمْ المَشَاكِلْ الكُلْهَا الِّي عِنْدْنَا، قَلْبِي مَلْيَانْ بِالشَّجَاعَة وْفَايِضْ بِالفَرْحَة.

5مِلِّي وْصُلْنَا لْمَقْدُونِيَّة مَا ارْتَحْنَاشْ، المَشَاكِلْ جَايِتْنَا مِالجِيهَاتْ الكُلْ: العَرْكْ البَرَّا وِالخُوفْ الدَاخِلْ. 6آمَا اللهْ الِّي يْعَزِّي المِتْوَاضْعِينْ عَزَّانَا بْجَيَّانْ تِيطُسْ، 7مُوشْ بْجَيَّانُو بَرْكْ، آمَا كِشَجَّعْتُوهْ. وِفْرَحْتْ أَكْثِرْ وَقْتِلِّي حْكَالْنَا كِيفَاشْ إِنْتُومَا سْتَاحِجْتُونِي وِحْزِنْتُوا عْلَى خَاطْرِي وْغِرْتُوا عْلِيَّ. 8حَتَّى إِذَا كَانْ خَلِّيتْكُمْ تِحْزْنُوا بِالجْوَابْ مْتَاعِي، رَانِي مَا نِيشْ نَادِمْ الِّي كْتِبْتُو. وْإِذَا كَانْ نْدِمْتْ كِشُفْتْ الِّي هُوَ خَلاَّكُمْ تِحْزْنُوا لْسَاعَة مِالزْمَانْ، 9رَانِي تَوَّا فَرْحَانْ، مُوشْ عْلَى خَاطِرْنِي خَلِّيتْكُمْ تِحْزْنُوا، آمَا عْلَى خَاطِرْ حُزْنْكُمْ خَلاَّكُمْ اتُّوبُوا. وْهُوَ حُزْنْ كِيفْ مَا يْحِبْ اللهْ، إِمَّالاَ أَحْنَا مَا ضَرِّينَاشْ حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ. 10رَاهُو الحُزْنْ الِّي يْحِبْ عْلِيهْ اللهْ يْهِزْ لِلتَّوْبَة الِّي تْهِزْ لِلخَلاَصْ وِلِّي مَا فِيهَاشْ نْدَمْ، آمَا الحُزْنْ الِّي مِالدِّنْيَا رَاهُو يْهِزْ لِلمُوتْ. 11شُوفُوا كِيفَاشْ الحُزْنْ الِّي يْحِبْ عْلِيهْ اللهْ قَدَّاشْ خَلاَّكُمْ تْكُونُوا حَارْصِينْ وْقَدَّاشْ ادَّافْعُوا وْقَدَّاشْ تِتْغَشَشُوا وْقَدَّاشْ تْخَافُوا وْقَدَّاشْ تِسْتَاحْجُوا وْقَدَّاشْ تْغِيرُوا وْقَدَّاشْ تِنْتَقْمُوا وْوَرِّيتُوا الِّي إِنْتُومَا أَبْرِيَاءْ مِالشَّيْء الِّي وْقَعْ الكُلُّو. 12إِمَّالاَ، آنَا مَا كْتِبْتِلْكُمْشْ عْلَى خَاطِرْ الِّي غْلُطْ وِلاَّ عْلَى خَاطِرْ الِّي تِغْلَطْ فِي حَقُّو، آمَا بَاشْ يُظْهُرْ قُدَّامْ اللهْ الِّي إِنْتُومَا مِتْلْهِينْ بِينَا، 13هَاذَاكَا عْلاَشْ وَقْتِلِّي إِنْتُومَا تِتْعَزَّاوْ أَحْنَا زَادَا نِتْعَزُّوا.

وْزِيدْ عْلَى هَاذَا فْرَحْنَا أَكْثِرْ الِّي تِيطُسْ كَانْ فَرْحَانْ عْلَى خَاطِرْكُمْ الكُلْكُمْ طَمِّنْتُوهْ. 14وْإِذَا كَانْ آنَا ظَهِّرْتْلُو الِّي آنَا نِتْفُوخِرْ بِيكُمْ، رَانِي مَا نِحْشِمْشْ بِالشَّيْء هَاذَاكَا. وْكِيفْ مَا كُنَّا صَادْقِينْ فِي الِّي قُلْنَاهُولْكُمْ الكُلْ، رَانَا زَادَا صَادْقِينْ وَقْتِلِّي تْفُوخِرْنَا بِيكُمْ قُدَّامْ تِيطُسْ. 15وِمْحَبّْتُو لِيكُمْ تْزِيدْ، كُلْ مَا يِتْفَكِّرْ كِيفَاشْ الكُلْكُمْ طُعْتُوهْ وِقْبِلْتُوهْ بْخُوفْ وِاحْتِرَامْ. 16وْآنَا فَرْحَانْ الِّي نَاثِقْ فِيكُمْ فِي كُلْ شَيْء.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index