Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 7:3

3مَا نِيشْ نْقُولْ فِي الشَّيْء هَاذَا بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيكُمْ، رَانِي قُلْتِلْكُمْ مِنْ قْبَلْ الِّي إِنْتُومَا فِي قْلُوبْنَا بَاشْ نْمُوتُوا مْعَ بْعَضْنَا وِلاَّ نَحْيَاوْ مْعَ بْعَضْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index