Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 8

لَمَّانْ التَّبَرُّعَاتْ

1وِنْحِبُّوا، يَا إِخْوَة، نِعْلْمُوكُمْ كِيفَاشْ ظُهْرِتْ نِعْمِةْ اللهْ فِي كَنَايِسْ مَقْدُونِيَّة. 2رَغْمْ المَصَاعِبْ الِّي تْعَدَّاوْ بِيهَا، فَرْحِتْهُمْ الكْبِيرَة وْفَقْرْهُمْ القَاسِي فَاضُوا وْوَلاَّوْ غُنْيَا مِنْ كَثْرِةْ الكَرَمْ مْتَاعْهُمْ. 3وْآنَا انَّجِّمْ نِشْهِدْ الِّي هُومَا عْطَاوْ عْلَى قَدْ مَا يْنَجّْمُوا، وْأَكْثِرْ مِلِّي يْنَجّْمُوا، مِنْ غِيرْ مَا لَزّْهُمْ حَتَّى حَدْ، 4وِتْشَّحْتُونَا بَاشْ نِكْرْمُوهُمْ كِنْخَلِّيوْهُمْ يِتْشَارْكُوا مْعَانَا بَاشْ نْعَاوْنُوا المُؤْمْنِينْ الِّي فِي اليَهُودِيَّة. 5آمَا عَمْلُوا أَكْثِرْ مِلِّي كُنَّا نِتْوَقّْعُوا مِنْهُمْ، فِي الأُوِّلْ سَلّْمُوا رْوَاحْهُمْ لِلرَّبْ وِمْبَاعِدْ لِينَا أَحْنَا كِيفْ مَا حَبْ رَبِّي. 6يَاخِي طْلَبْنَا مِنْ تِيطُسْ بَاشْ يْكَمِّلْ الخِدْمَة المُبَارْكَة الِّي بْدَاهَا مْعَاكُمْ. 7وْمَا دَامْكُمْ بَاهِينْ فِي كُلْ شَيْء: فِي الإِيمَانْ وِالكْلاَمْ الوَاضِحْ وِالمَعْرْفَة وِالحْرَارَة فِي الخِدْمَة وِالمْحَبَّة لِينَا، يَا لِيتْكُمْ تْكُونُوا زَادَا بَاهِينْ فِي الخِدْمَة المُبَارْكَة هَاذِي.

8وْمَا نْقُولِشْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ نُأْمِرْكُمْ بِيهْ، آمَا بَاشْ نْجَرِّبْ بِالحْرَارَة مْتَاعْ الأُخْرِينْ قَدَّاشْ عِنْدْكُمْ مْحَبَّة. 9وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا نِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ: كِيفَاشْ وَلَّى فْقِيرْ عْلَى خَاطِرْكُمْ، رَغْمِلِّي هُوَ غْنِي، بَاشْ إِنْتُومَا تِتْغْنَاوْ بْفَقْرُو. 10وْهَاذَا رَايِي فِي الحَاجَة هَاذِي، وِلِّي هُوَ بَاهِيلْكُمْ، إِنْتُومَا أَوِّلْ نَاسْ بْدِيتُوا الخِدْمَة هَاذِي العَامْ الِّي فَاتْ، وْأَوِّلْ مِنْ حَبْ يِخْدِمْهَا. 11كَمّْلُوا تَوَّا الخِدْمَة بَاشْ تْكَمّْلُوهَا عْلَى قَدْ طَاقِتْكُمْ. 12رَاهُو وَقْتِلِّي تْحِبُّوا تَعْطِيوْ، اللهْ يَرْضَى عْلَى الإِنْسَانْ بِلِّي عَنْدُو، مُوشْ بِلِّي مَا عِنْدُوشْ. 13مَا نُقْصُدْشْ الِّي إِنْتُومَا بَاشْ تِتْعَدَّاوْ بْظُرُوفْ صْعِيبَة وْغِيرْكُمْ يْكُونْ مِرْتَاحْ، آمَا نُقْصُدْ إِنّْكُمْ تْكُونُوا كِيفْ كِيفْ، 14الِّي زَايِدْ عْلِيكُمْ يْكَمِّلْ الِّي نَاقِصْهُمْ اليُومْ، بَاشْ الِّي زَايِدْ عْلِيهُمْ يْكَمِّلْ الِّي نَاقِصْكُمْ غُدْوَة، وْهَكَّا تْكُونُوا كِيفْ كِيفْ. 15كِيفْ مَا يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

الِّي لَمْ بَرْشَة مَا فْضُلْ عَنْدُو حَتَّى شَيْء،

وِلِّي لَمْ شْوَيَّة مَا نُقْصُو حَتَّى شَيْء.

بُولُسْ يْوَصِّى عْلَى تِيطُسْ وِلِّي مْعَاهْ

16نُشْكُرْ اللهْ الِّي خَلَّى تِيطُسْ زَادَا يْحِبْ يْعَاوِنْكُمْ كِيفِي آنَا، 17وْمَا كْفَاهِشْ بَاشْ يَعْمِلْ الشَّيْء الِّي طْلَبْنَاهْ مِنُّو، زَادْ جَاكُمْ هُوَ بِيدُو مِنْ كَثْرِةْ مَا هُوَ مِتْوَلْهِي بِيكُمْ. 18وِبْعَثْنَا مْعَاهْ وَاحِدْ مِنْ خْوَاتْنَا الِّي تُشْكِرْ فِيهْ الكَنَايِسْ الكُلْهَا عْلَى خِدْمْتُو فِي التَّبْشِيرْ. 19وْزِيدْ عْلَى هَاذَا، الكَنَايِسْ خْتَارِتُّو بَاشْ يْسَافِرْ مْعَانَا بَاشْ يْعَاوِنَّا فِي الخِدْمَة المُبَارْكَة هَاذِي الِّي قَاعْدِينْ نِخْدْمُوا فِيهَا لْمَجْدْ اللهْ وْبَاشْ نْوَرِّيوْ حُسْنْ النِّيَّة مْتَاعْنَا. 20وْإِحْنَا رَادِّينْ بَالْنَا بَاشْ حَتَّى حَدْ مَا يْلُومْنَا كِيفَاشْ قَاعْدِينْ نِسْتَعْمْلُوا فِي الفْلُوسْ الِّي تْبَرّْعُولْنَا بِيهَا، 21عْلَى خَاطِرْنَا نْحِبُّوا نَعْمْلُوا الحَاجَاتْ البَاهْيَة، مُوشْ قُدَّامْ الرَّبْ وَحْدُو، آمَا قُدَّامْ النَّاسْ زَادَا. 22وِبْعَثْنَا مْعَاهُمْ خُونَا الِّي جَرِّبْنَاهْ بَرْشَة مَرَّاتْ وْشُفْنَا الِّي هُوَ نَاشِطْ فِي كُلْ شَيْء، وْهُوَ تَوَّا مِتْحَمِّسْ يَاسِرْ عْلَى خَاطْرُو يَاثِقْ فِيكُمْ بَرْشَة. 23آمَا تِيطُسْ رَاهُو مْعَايَا وِيْعَاوِنْ فِيَّ عْلَى خِدْمِتْكُمْ، وْآمَا الزُّوزْ الإِخْوَة الِّي مْعَاهْ، رَاهُمْ الرُّسُلْ مْتَاعْ الكَنَايِسْ وْهُومَا مَجْدْ المَسِيحْ. 24إِمَّالاَ وَرِّيوْ مْحَبِّتْكُمْ لِيهُمْ قُدَّامْ الكَنَايِسْ وْكِيفَاشْ أَحْنَا عِنْدْنَا الحَقْ كِنُتْفُوخْرُوا بِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index