Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 8:3

3وْآنَا انَّجِّمْ نِشْهِدْ الِّي هُومَا عْطَاوْ عْلَى قَدْ مَا يْنَجّْمُوا، وْأَكْثِرْ مِلِّي يْنَجّْمُوا، مِنْ غِيرْ مَا لَزّْهُمْ حَتَّى حَدْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index