Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 8:8

8وْمَا نْقُولِشْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ نُأْمِرْكُمْ بِيهْ، آمَا بَاشْ نْجَرِّبْ بِالحْرَارَة مْتَاعْ الأُخْرِينْ قَدَّاشْ عِنْدْكُمْ مْحَبَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index