Search form

كُورِنْثُوسْ الثَّانْيَة 9

بُولُسْ يْوَصِّي عْلَى لَمَّانْ التَّبَرُّعَاتْ

1وْآنَا نْرَى الِّي مُوشْ لاَزِمْ نِكْتْبِلْكُمْ عْلَى الإِخْوَة المُؤْمْنِينْ كِيفَاشْ تْعَاوْنُوهُمْ، 2عْلَى خَاطِرْنِي نَعْرِفْ الِّي انْتُومَا تْحِبُّوا الشَّيْء هَاذَا وْنِتْفُوخِرْ بِيكُمْ قُدَّامْ المَقْدُونِيِّينْ وِنْقُولِلْهُمْ الِّي إخْوِتْنَا فِي أَخَائِيَة حَاضْرِينْ مِالعَامْ الِّي فَاتْ. الحِرْصْ مْتَاعْكُمْ شَجَّعْ النَّاسْ بَاشْ يْعَاوْنُوا، 3آمَا رَانِي بْعَثْتِلْكُمْ الإِخْوَة هَاذُومَا بَاشْ فُخْرِتْنَا بِيكُمْ فِي الشَّيْء هَاذَا مَا تْكُونِشْ غَالْطَة، وْبَاشْ تْكُونُوا حَاضْرِينْ كِيفْ مَا قُلْتْ. 4وْآنَا نْخَافْ إِنُّو يْجِيوْ مْعَايَا جْمَاعَة مِالمَقْدُونِيِّينْ وْيَلْقَاوْكُمْ مَا كُمْشْ حَاضْرِينْ، نُقْعْدُوا أَحْنَا فِي الحِشْمَة، إِذَا كَانْ مُوشْ إِنْتُومَا زَادَا. بَعْدْ مَا كُنَّا وَاثْقِينْ فِي فُخْرِتْنَا بِيكُمْ. 5هَاذَاكَا عْلاَشْ رِيتْ إِنُّو لاَزِمْ نُطْلُبْ مِالإِخْوَة بَاشْ يِسْبْقُونِي لِيكُمْ بَاشْ يْحَضّْرُوا الحَاجَاتْ الِّي وْعِدْتُونِي بِيهَا، وْهَكَّا بَاشْ تَعْطِيوْ عْلَى رَاحِتْكُمْ مُوشْ مَلْزُوزِينْ. 6وِاتْذَكّْرُوا إِنُّو الِّي يَزْرَعْ شْوَيَّة يَحْصِدْ شْوَيَّة، وِلِّي يَزْرَعْ بَرْشَة يَحْصِدْ بَرْشَة. 7خَلِّي كُلْ وَاحِدْ يَعْطِي الشَّيْء الِّي نْوَاهْ فِي قَلْبُو، مُوشْ نَادِمْ وِلاَّ مَلْزُوزْ، عْلَى خَاطِرْ اللهْ يْحِبْ الِّي يَعْطِي وْهُوَ فَرْحَانْ. 8وِالله قَادِرْ بَاشْ يْزِيدْكُمْ كُلْ خِيرْ، وِيْكُونْ عِنْدْكُمْ مَا يِكْفِيكُمْ فِي كُلْ وَقْتْ بَاشْ تْزِيدُوا تَعْمْلُوا الخِيرْ أَكْثِرْ، 9- كِيفْ مَا تِكْتِبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

فَرِّقْ بْلاَشْ حْسَابْ وِعْطَى لِلفُقَرَاءْ،

البِرْ مْتَاعُو يْدُومْ لِلأَبَدْ.

10وِالله الِّي يَعْطِي الزِّرِّيعَة لِلِّي يَزْرَعْ وِالخُبْزْ لِلمَاكْلَة بَاشْ يَعْطِيكُمْ زِرِّيعِتْكُمْ وِيْكَثِّرْهَا بَاشْ البِرْ مْتَاعْكُمْ يِنْتِجْ بَرْشَة ثَمَرْ. 11وْيِغْنِيكُمْ فِي كُلْ شَيْء، بَاشْ يْكُونْ الكَرَمْ مْتَاعْكُمْ بْلاَشْ حْسَابْ وِالنَّاسْ يُشْكْرُوا اللهْ عْلَى خَاطِرْ الكَرَمْ مْتَاعْكُمْ. 12رَاهِي الخِدْمَة هَاذِي الِّي تِخْدْمُوا فِيهَا مُوشْ تِكْفِي احْتِيَاجَاتْ المُؤْمْنِينْ آكَاهُو، آمَا تْفِيضْ بَاشْ تْخَلِّي النَّاسْ يِحْمْدُوا اللهْ بَرْشَة. 13وِالخِدْمَة هَاذِي دَلِيلْ عْلَى إِيمَانْكُمْ، وِيْمَجّْدُوا اللهْ عْلَى طَاعِتْكُمْ وَقْتِلِّي تِشْهْدُوا بْإِنْجِيلْ المَسِيحْ وِعْلَى الكَرَمْ مْتَاعْكُمْ وَقْتِلِّي تْعَاوْنُوهُمْ وِتْعَاوْنُوا الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ. 14وِيْصَلِّيوْ مِنْ أَجْلْكُمْ وْهُومَا مِسْتَاحْجِينْكُمْ عْلَى خَاطِرْ نِعْمِةْ اللهْ عْلِيكُمْ عْظِيمَة. 15وِالحَمْدْ للهْ عْلَى نِعْمْتُو الِّي مَا ثَمَّاشْ كِيفْهَا!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index