Search form

يُوحَنَّا الثَّانْيَة 1

تَحِيَّة

1نِكْتْبِلْكُمْ آنَا الشِّيخْ لِلسَّيّْدَة كِيرِيَّة الِّي خْتَارْهَا اللهْ وْلِوْلاَدْهَا الِّي نْحِبّْهُمْ بِالحَقْ وْمُوشْ آنَا وَحْدِي نْحِبّْهُمْ آمَا كُلْ وَاحِدْ عْرَفْ الحَقْ. 2بِسْبَبْ الحَقْ الِّي ثَابِتْ فِينَا وِلِّي بَاشْ يَبْقَى مْعَانَا دِيمَا. 3وْإِنْ شَاء الله تْكُونْ عِنْدْنَا نِعْمَة وْرَحْمَة وْسَلاَمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ الآبْ وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ إِبْنْ الآبْ فِي الحَقْ وِالمْحَبَّة.

عِيشُوا فِي المْحَبَّة

4فْرَحْتْ بَرْشَة كِلْقِيتْ شْكُونْ مِنْ وْلاَدِكْ يْتَبَّعْ فِي الحَقْ كِيمَا وَصَّانَا الآبْ. 5وْتَوَّا يَا سَيّْدَة كِيرِيَّة نُطْلُبْ مِنِّكْ طَلَبْ مُوشْ وْصِيَّة جْدِيدَة آمَا هِيَ نَفْسْ الوْصِيَّة الِّي عِنْدْكُمْ مِاللُّوِّلْ وْهِيَ إِنَّا لْكُلْنَا لاَزِمْنَا نْحِبُّوا بْعَضْنَا. 6وْهَاذِي هِيَ المْحَبَّة هِيَ إِنَّا نْعِيشُوا كِيمَا وَصَّانَا وْهَاذِي هِيَ الوْصِيَّة كِيمَا سْمَعْتُوهَا مِاللُّوِّلْ هِيَ إِنَّا نْعِيشُوا فِي المْحَبَّة.

رُدُّوا بَالْكُمْ مِالنَّاسْ لَيْغَلّْطُوكُمْ

7بَرْشَة نَاسْ غَشَّاشِينْ فِي العَالَمْ يُنْكْرُوا إِنُّو يَسُوعْ المَسِيحْ جَا لِلأَرْضْ فِي بْدَنْ إِنْسَانْ وْكُلْ وَاحِدْ مِنْ هَاذُومَا هُوَ الغَشَّاشْ الِّي يْبَعِّدْ النَّاسْ عْلَى الحَقْ وْهُوَ بِيدُو المَسِيحْ الدَّجَّالْ. 8رُدُّوا بَالْكُمْ عْلَى رْوَاحْكُمْ بَاشْ مَا تْضَيّْعُوشْ الِّي تْعِبْنَاهْ عْلَى خَاطِرْكُمْ آمَا تَاخْذُوا أَجْرْكُمْ كَامِلْ. 9الِّي يْزِيدْ عْلَى التَّعْلِيمْ مْتَاعْ المَسِيحْ وْمَا يِثْبِتْشْ فِيهْ رَاهُو بْعِيدْ عْلَى اللهْ آمَا الِّي يِثْبِتْ فِي التَّعْلِيمْ مْتَاعُو رَاهُو يِثْبِتْ فِي الآبْ وِالإِبْنْ مْعَ بْعَضْهُمْ. 10إِذَا جَاكُمْ وَاحِدْ بْتَعْلِيمْ غِيرْ التَّعْلِيمْ هَاذَا مَا تِقْبْلُوهِشْ فِي دْيَارْكُمْ وْمَا تِتْعَامْلُوشْ مْعَاهْ. 11رَاهُو الِّي يْسَلِّمْ عْلِيهْ يِتْشَارِكْ مْعَاهْ فِي عْمَايْلُو الخَايْبَة.

خَاتْمَة

12عِنْدِي بَرْشَة حَاجَاتْ حَبِّيتْ نِكْتِبْهَالْكُمْ آمَا مَا حَبِّيتِشْ نِكْتِبْهَا بِالحْبَارْ عْلَى الأَوْرَاقْ، عْلَى خَاطِرْنِي نِتْمَنَّى بَاشْ نْزُورْكُمْ وْوَقْتْهَا نَحْكِيوْ فِيهَا الوِجْهْ فِي الوِجْهْ بَاشْ تِكْمِلْ فَرْحِتْنَا. 13يْسَلْمُوا عْلِيكْ وْلاَدْ أُخْتِكْ الِّي خْتَارْهَا اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index