Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 1:19

19وْعَنْدْنَا كِلْمِةْ النُّبُوءَة، الِّي ثِبْتِتْ أَكْثِرْ، وْبَاهِي كَانْ اتَّبْعُوهَا كِيفْ فْنَارْ يِضْوِي فِي بْلاَصَة ظَلْمَة، حَتَّى لِينْ يْجِي النْهَارْ وْنِجْمِةْ الصْبَاحْ تُطْلُعْ فِي قْلُوبْكُمْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index