Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 1:4

4الِّي عْطَانَا بِيهُمْ الوُعُودْ الغَالْيَة وِالعْظِيمَة مْتَاعُو، بَاشْ عْلَى طْرِيقْ الحَاجَاتْ هَاذِي تْنَجّْمُوا تِمْنْعُوا مِالفْسَادْ الِّي فِي الدِّنْيَا بِسْبَبْ الشْهَاوِي وِتْوَلِّيوْ مْشَارْكِينْ فِي الطْبِيعَة مْتَاعْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index