Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:12

12آمَا المُعَلّْمِينْ الكَذَّابِينْ هَاذُومَا رَاهُمْ كِيفْ حَيَوَانَاتْ مَا عِنْدْهُمْشْ عْقَلْ وْمَخْلُوقَاتْ تْحَرِّكْ فِيهُمْ بْدُونَاتْهُمْ تْوِلْدُوا بَاشْ يِتْشَدُّوا وِيِتْقَطّْعُوا، يْهِينُوا فِي حَاجَاتْ مَا يَعْرْفُوهَاشْ، رَاهُمْ بَاشْ يِتْهِلْكُوا بالهْلاَكْ الِّي يِهْلْكُوا بِيهْ فِي النَّاسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index