Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:13

13وِيْعَانُوا مِالغْلَطْ الِّي هُوَ الأَجْرْ مْتَاعْ شِيخَاتْهُمْ الخَايْبَة. مَاشِي فِي بَالْهُمْ الِّي هُومَا يِتْمَتّْعُوا بِالفْسَادْ حَتَّى فِي قَلْبْ النْهَارْ. هُومَا بْقُعْ مْتَاعْ عَارْ وِالكُلْهُمْ عْيُوبْ حَتَّى وَقْتِلِّي يِتْمَتّْعُوا مْعَانَا بِالأَعْيَادْ وْهُومَا يْغُشُّوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index