Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:14

14عِينِيهُمْ مِلْيَانَة بِالزْنَى، مَا يِشْبْعُوشْ مِالذْنُوبْ، يِخْدْعُوا فِي النْفُوسْ الضْعِيفَة، قْلُوبْهُمْ ادَّرْبِتْ عْلَى الطْمَعْ. هُومَا وْلاَدْ مَلْعُونِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index