Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:20

20رَاهُمْ إِذَا كَانْ بَعْدْ مَا مَنْعُوا مِنْ النْجَاسَة مْتَاعْ العَالَمْ عْلَى طْرِيقْ المَعْرْفَة مْتَاعْ رَبّْنَا وِالمُخَلِّصْ مْتَاعْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، وْيَرْجْعُوا يُحْصْلُوا فِيهُمْ وْيِتْغِلْبُوا، رَاهِي حَالِتْهُمْ فِي الإِخِّرْ بَاشْ تْكُونْ أَخْيِبْ مِلِّي كَانُوا عْلِيهْ فِي الأُوِّلْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index