Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:21

21وْلُوكَانْ مَا عَرْفُوشْ الطْرِيقْ مْتَاعْ البِرْ خِيرِلْهُمْ مِنْ إِنّْهُمْ بَعْدْ مَا عَرْفُوهْ يِبْعْدُوا عْلَى الوْصِيَّة المُقَدّْسَة الِّي تِعْطَاتِلْهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index