Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:4

4رَاهُو إِذَا كَانْ اللهْ مَا خَلاَّشْ المْلاَيْكَة فِي بْلاَصِتْهُمْ وَقْتِلِّي عَمْلُوا الذْنُوبْ، آمَا رْمَاهُمْ فِي جْهَنِّمْ وْحَطّْهُمْ فِي حُفْرِةْ الظْلاَمْ الِّي مَا يُوفَاشْ مَرْبُوطِينْ بِالسْلاَسِلْ حَتَّى لِينْ يْجِي يُومْ الحْسَابْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index