Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:5

5 وْمَا خَلاَّشْ حَتَّى حَدْ فِي العَالَمْ القْدِيمْ، آمَا حْفَظْ نُوحْ الِّي هُوَ الثَّامِنْ وِلِّي هُوَ يْبَشِّرْ بِالبِرْ كِجَابْ الفَيَضَانَاتْ عْلَى النَّاسْ الأَشْرَارْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index