Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 2:9

9إِمَّالاَ رَاهُو الرَّبْ يَعْرِفْ كِيفَاشْ يْمَنَّعْ الِّي يْخَافُوا رَبِّي مِالتَّجْرْبَة وِيْخَلِّي الِّي مَا يْخَافُوشْ رَبِّي فِي العْذَابْ حَتَّى لِينْ يْجِي يُومْ الحْسَابْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index