Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 3:12

12تِسْتَنُّوا وِمْحَضّْرِينْ رْوَاحْكُمْ لِلنْهَارْ الِّي بَاشْ يْجِي فِيهْ يُومْ الرَّبْ. اليُومْ الِّي بَاشْ يْخَلِّي السْمَاوَاتْ يِتْحَرْقُوا وِالحَاجَاتْ الِّي تْعَمْلِتْ مِنْهُمْ الدِّنْيَا بَاشْ يْذُوبُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index