Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 3:16

16وِحْكَى عْلَى الحَاجَاتْ هَاذُومَا فِي الرَّسَايِلْ مْتَاعُو الكُلْهُمْ. ثَمَّة حَاجَاتْ مِنْهُمْ صْعِيبْ بَاشْ يِتْفِهْمُوا وِلِّي الجُهَّالْ وِلِّي مَا هُمْشْ ثَابْتِينْ يْحَرّْفُوا المَعْنَى مْتَاعْهُمْ كِيفْ مَا يَعْمْلُوا لِلكْتُبْ المُقَدّْسَة الأُخْرِينْ بَاشْ يِتْهِلْكُوا بِيهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index