Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 3:2

2بَاشْ تِتْذَكّْرُوا الكْلاَمْ الِّي سِبْقُوا وْقَالُوهْ الأَنْبِيَاءْ المُقَدّْسِينْ وِالوْصِيَّة مْتَاعْ الرَّبْ وِالمُخَلِّصْ عْلَى طْرِيقْ الرُّسُلْ الِّي تْبَعْثُولْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index