Search form

بُطْرُسْ الثَّانْيَة 3:5

5هُومَا مَا عَمْلُوشْ قِيمَة لِلشَّيْء هَاذَا وْبِالعَانِي نْسَاوْ الِّي السْمَاوَاتْ مِنْ قْدِيمْ الزْمَانْ تْوِجْدِتْ بْكِلْمِةْ اللهْ وِالأَرْضْ تْعَمْلِتْ مِالمَاء وْبِالمَاء،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index