Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ وْسِلْوَانُسْ وْتِيمُوثَاوُسْ لْكَنِيسِةْ تْسَالُونِيكِي الِّي فِي اللهْ بُونَا وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 2النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكُمْ مِنْ اللهْ بُونَا ومِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

الحْسَابْ وَقْتِلِّي يْجِي المَسِيحْ

3يِلْزِمْنَا نِحْمْدُوا اللهْ فِي كُلْ وَقْتْ عْلَى خَاطِرْكُمْ، يَا الإِخْوَة. وْهَاذَا حَقْ وْرَاهُو إِيمَانْكُمْ قَاعِدْ يِكْبِرْ بَرْشَة وِمْحَبِّتْكُمْ لِبْعَضْكُمْ تْزِيدْ بِينَاتْكُمْ الكُلْكُمْ، 4حَتَّى لِينْ أَحْنَا نِتْفُوخْرُوا بِيكُمْ فِي كَنَايِسْ اللهْ عْلَى صَبْرْكُمْ وْإِيمَانْكُمْ وَقْتِلِّي تِتْحَمّْلُوا فِي العْذَابْ وِالأَوْقَاتْ الصْعِيبَة. 5وْهَاذَا دَلِيلْ إِنُّو اللهْ حْكُمْ بِالعَدْلْ بَاشْ تْكُونُوا مِسْتْحَقِّينْ مَمْلِكْةْ اللهْ الِّي قَاعْدِينْ تِتْعَذّْبُوا عْلَى خَاطِرْهَا. 6رَاهُو عَدْلْ انُّو اللهْ يْجَازِي بالضِّيقْ النَّاسْ الِّي يْضَيّْقُوا عْلِيكُمْ، 7وِيْجَازِيكُمْ مْعَانَا بِالرَّاحَة مِالضِّيقْ الِّي تِتْحَمّْلُوا فِيهْ تَوَّا، وَقْتِلِّي يُظْهُرْ الرَّبْ يَسُوعْ مِالسْمَاءْ مْعَ مْلاَيِكْتُو القْوِيِّينْ. 8فِي نَارْ شَاعْلَة بَاشْ يْعَاقِبْ الِّي مَا يَعْرْفُوشْ اللهْ وِلِّي مَا يْطِيعُوشْ الإِنْجِيلْ مْتَاعْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 9وِالعِقَابْ مْتَاعْهُمْ هُوَ الهْلاَكْ لِلأَبَدْ، بْعَادْ عْلَى وِجْهْ الرَّبْ وِالمَجْدْ مْتَاعْ قُوتُو، 10وَقْتِلِّي يْجِي فِي النْهَارْ هَاذَاكَا بَاشْ يِتْمَجِّدْ فِي القِدِّيسِينْ مْتَاعُو وْيِتْعَجّْبُوا فِيهْ المُؤْمْنِينْ بِيهْ، وْإِنْتُومَا زَادَا، عْلَى خَاطِرْكُمْ صَدِّقْتُوا شْهَادِتْنَا. 11هَاذَاكَا عْلاَشْ نْصَلِّيوْ عْلَى خَاطِرْكُمْ فِي كُلْ وَقْتْ، طَالْبِينْ مِنْ إِلاَهْنَا بَاشْ يْرُدّْكُمْ مِسْتْحَقِّينْ لِلشَّيْء الِّي دْعَاكُمْ لِيهْ وْإِنُّو يْتَمِّمْ الحَاجَاتْ الصَّالْحَة الِّي تْحِبُّوا عْلِيهَا الكُلْهَا وِيْزِيدْ يْخَلِّيكُمْ تَنْشْطُوا أَكْثِرْ فِي الإِيمَانْ بْقُدْرْتُو، 12بَاشْ إِسْمْ رَبّْنَا يَسُوعْ يِتْمَجِّدْ فِيكُمْ وْإِنْتُومَا تِتْمَجّْدُوا فِيهْ بِالنِّعْمَة مْتَاعْ إِلاَهْنَا وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index