Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 1:10

10وَقْتِلِّي يْجِي فِي النْهَارْ هَاذَاكَا بَاشْ يِتْمَجِّدْ فِي القِدِّيسِينْ مْتَاعُو وْيِتْعَجّْبُوا فِيهْ المُؤْمْنِينْ بِيهْ، وْإِنْتُومَا زَادَا، عْلَى خَاطِرْكُمْ صَدِّقْتُوا شْهَادِتْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index