Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 1:5

5وْهَاذَا دَلِيلْ إِنُّو اللهْ حْكُمْ بِالعَدْلْ بَاشْ تْكُونُوا مِسْتْحَقِّينْ مَمْلِكْةْ اللهْ الِّي قَاعْدِينْ تِتْعَذّْبُوا عْلَى خَاطِرْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index