Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 1:7

7وِيْجَازِيكُمْ مْعَانَا بِالرَّاحَة مِالضِّيقْ الِّي تِتْحَمّْلُوا فِيهْ تَوَّا، وَقْتِلِّي يُظْهُرْ الرَّبْ يَسُوعْ مِالسْمَاءْ مْعَ مْلاَيِكْتُو القْوِيِّينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index