Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 2

النْهَارْ الِّي بَاشْ يْجِي فِيهْ الرَّبْ

1آمَا فِي مَا يْخُصْ جَيَّانْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ وِوْقُوفْنَا قُدَّامُو، رَانِي نُطْلُبْ مِنْكُمْ يَا الإِخْوَة 2إِنّْكُمْ مَا تُضْعْفُوشْ فِيسَعْ فِي أَفْكَارْكُمْ وْمَا تِتْرِعْبُوشْ مِنْ حَتَّى رُوحْ وِلاَّ كْلاَمْ وِلاَّ جْوَابْ كَإِنّْهَا مِنْ عِنْدْنَا تْقُولْ الِّي يُومْ الرَّبْ جَا. 3مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يْغُشّْكُمْ بْأَيْ حَاجَة، رَاهُو يُومْ الرَّبْ مَا يْجِي كَانْ بَعْدْ مَا بَرْشَة نَاسْ يِبْعْدُوا عْلَى رَبِّي وِالشَّرْ يْوَلِّي فِي شَكْلْ إِنْسَانْ، الِّي هُوَ وِلْدْ الهْلاَكْ، 4وِلِّي يْجِي ضِدْ كُلْ شَيْء وِلِّي يَرْفِعْ رُوحُو فُوقْ كُلْ شَيْء يِتْسَمَّى إِلاَهْ وِلاَّ يِتْعْبِدْ، لْدَرْجِةْ إِنُّو يُقْعُدْ فِي هَيْكِلْ اللهْ وِيْظَهِّرْ رُوحُو الِّي هُوَ إِلاَهْ. 5يَاخِي مَا تِذَّكْرُوشْ إِنِّي وَقْتِلِّي كُنْتْ مْعَاكُمْ قُلْتِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَاكَا الكُلُّو؟ 6وْإِنْتُومَا تَوَّا تَعْرْفُوا الشَّيْء الِّي يْحُوزُو وْمَا يْخَلِّيهِشْ يُظْهُرْ كَانْ وَقْتِلِّي يْجِي وَقْتُو. 7وْقُوِّةْ الشَّرْ قَاعْدَة تِخْدِمْ فِي السِّرْ، حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي يِتْنَحَّى فِيهْ الشَّيْء الِّي حَايِزْهَا تَوَّا 8وِالوَقْتْ هَاذَاكَا الشِّرِّيرْ يِتْكْشِفْ وْيِقْضِي عْلِيهْ الرَّبْ يَسُوعْ بْنَفْخَة مِنْ فُمُّو وْيِمْحِيهْ بِالنُّورْ مْتَاعْ جَيَّانُو. 9وْجَيَّانْ الشِّرِّيرْ يْكُونْ بْقُدْرِةْ الشِّيطَانْ عْلَى إِنُّو يَعْمِلْ المُعْجْزَاتْ وِالعَلاَمَاتْ وِالعْجَايِبْ الغَالْطَة، 10وِعْلَى الحَاجَاتْ الشِّرِّيرَة الكُلْهَا الِّي تِخْدَعْ هَاكَا الِّي مْصِيرْهْمْ الهْلاَكْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ رَفْضُوا مْحَبِّةْ الحَقْ الِّي يُخْلْصُوا بِيهْ. 11هَاذَاكَا عْلاَشْ يَبْعْثِلْهُمْ اللهْ قُوِّةْ الضْلاَلْ حَتَّى لِينْ يْصَدّْقُوا الكِذْبْ، 12وْيُحْكُمْ عَلِّي رَفْضُوا بَاشْ يِمّْنُوا بِالحَقْ الكُلْهُمْ وْحَبُّوا البَاطِلْ الكُلْهُمْ.

المُخْتَارِينْ بَاشْ يُخْلْصُوا

13آمَا أَحْنَا رَانَا يِلْزِمْنَا نِحْمْدُوا اللهْ فِي كُلْ وَقْتْ عْلَى خَاطِرْكُمْ يَا الإِخْوَة، يَا حْبَابْ رَبِّي، رَاهُو اللهْ خْتَارْكُمْ كِيفْ أَوِّلْ الغَلَّة بَاشْ يْخَلِّصْكُمْ بِالقَدَاسَة الِّي يَعْطِيهَا الرُّوحْ وْبِالإِيمَانْ بِالحَقْ. 14لِلشَّيْء هَاذَا دْعَاكُمْ اللهْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْنَا بَاشْ تَاخْذُوا المَجْدْ مْتَاعْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 15هَاذَاكَا عْلاَشْ، يَا الإِخْوَة، إِثْبْتُوا وْحَافْظُوا عْلَى الوْصَايَا الِّي خْذِيتُوهاَ مِنْ عِنْدْنَا، كِكَلِّمْنَاكُمْ بِفَّامْنَا وِلاَّ بِالكْتِيبَة.

16وْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ بِيدُو وِالله بُونَا الِّي حَبّْنَا وْنْعِمْ عْلِينَا بْتَعْزْيَة لِلأَبَدْ وْأَمَلْ بَاهِي بِالنِّعْمَة، 17يْعَزِّي قْلُوبْكُمْ وِيْثَبِّتْهَا فِي كُلْ خِيرْ تَعْمْلُوهْ وِلاَّ تْقُولُوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index