Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 2:2

2إِنّْكُمْ مَا تُضْعْفُوشْ فِيسَعْ فِي أَفْكَارْكُمْ وْمَا تِتْرِعْبُوشْ مِنْ حَتَّى رُوحْ وِلاَّ كْلاَمْ وِلاَّ جْوَابْ كَإِنّْهَا مِنْ عِنْدْنَا تْقُولْ الِّي يُومْ الرَّبْ جَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index