Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 3

1وِمْبَاعِدْ، يَا الإِخْوَة، صَلِّيوْ عْلَى خَاطِرْنَا بَاشْ كْلاَمْ الرَّبْ يِتْنْشَرْ بْسُرْعَة وْيِتْمَجِّدْ كِيفْ مَا تْمَجِّدْ عِنْدْكُمْ. 2وْزَادَا بَاشْ اللهْ يْنَجِّينَا مِالنَّاسْ الضَّالِّينْ الأَشْرَارْ، رَاهُمْ مُوشْ النَّاسْ الكُلْهُمْ عِنْدْهُمْ إِيمَانْ. 3آمَا الرَّبْ أَمِينْ، وْهُوَ بَاشْ يْقَوِّيكُمْ وْيَحْفِظْكُمْ مِالشِّرِّيرْ. 4وِالكُلْنَا عِنْدْنَا الثِّيقَة فِي الرَّبْ مِنْ جِيهِتْكُمْ الِّي إِنْتُومَا تَعْمْلُوا فِي الشَّيْء الِّي وَصِّينَاكُمْ بِيهْ وْبِشْ تْكَمّْلُوا تَعْمْلُوهْ. 5الرَّبْ يِهْدِي قْلُوبْكُمْ لِلمْحَبَّة الِّي فِي اللهْ وِالصَّبْرْ الِّي فِي المَسِيحْ.

إِخْدْمُوا عْلَى رْوَاحْكُمْ

6وِنْوَصِّيكُمْ، يَا الإِخْوَة، بْإِسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ بَاشْ تِتْجَنّْبُوا كُلْ وَاحِدْ مِالإِخْوَة الِّي مَا يِخْدْمُوشْ عْلَى رْوَاحْهُمْ وْمَا يَعْمْلُوشْ بِالوْصَايَا الِّي وَصِّينَاكُمْ بِيهَا. 7إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي يِلْزِمْكُمْ تَعْمْلُوا كِيفْنَا. رَانَا مَا كُنَّاشْ بَطَّالاَ وَقْتِلِّي سْكِنَّا فِي وُسْطْكُمْ، 8وْمَا كْلِينَاشْ الخُبْزْ مْتَاعْ حَتَّى وَاحِدْ بْلاَشْ، آمَا خْدِمْنَا لِيلْ وِنْهَارْ وِتْعِبْنَا وِشْقِينَا بَاشْ مَا نْثَقّْلُوشْ عْلَى حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ، 9وْمُوشْ عْلَى خَاطِرْنَا مَا عِنْدْنَاشْ الحَقْ فِي الشَّيْء هَاذَاكَا، آمَا بَاشْ نْكُونُولْكُمْ مِثَالْ اتَّبْعُوهْ. 10وْوَقْتِلِّي كُنَّا بِحْذَاكُمْ عْطِينَاكُمْ الوْصِيَّة هَاذِي: «الِّي مَا يْحِبِّشْ يِخْدِمْ، مَا عِنْدُوشْ الحَقْ بَاشْ يَاكُلْ.» 11نْقُولْ الكْلاَمْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْنَا سْمَعْنَا الِّي ثَمَّة مَا بِينَاتْكُمْ جْمَاعَة بَطَّالاَ وْمَا عِنْدْهُمْشْ حَتَّى خِدْمَة وْيِدَّخّْلُوا فِي أُمُورْ غِيرْهُمْ. 12هَاذُومَا نْوَصِّيهُمْ وْنُطْلُبْ مِنْهُمْ فِي الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ إِنّْهُمْ يِخْدْمُوا وِيْوَكّْلُوا رْوَاحْهُمْ الخُبْزْ. 13آمَا إِنْتُومَا، يَا الإِخْوَة، مَا تْمِلُّوشْ مِنْ عَمْلاَنْ الخِيرْ. 14وْإِذَا كَانْ ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ الِّي مَا يْطِيعِشْ كْلاَمْنَا الِّي فِي الجْوَابْ هَاذَا، نَبّْهُوا النَّاسْ الكُلْ مِنُّو وِتْجَنّْبُوهْ بَاشْ يِحْشِمْ عْلَى رُوحُو. 15وْمَا تْعَامْلُوهِشْ كِيفْ عْدُو، آمَا أَنْصْحُوهْ كِيفْ خُو.

سْلاَمْ فِي الإِخِّرْ

16وْإِلاَهْ السَّلاَمْ بِيدُو يَعْطِيكُمْ السَّلاَمْ فِي كُلْ وَقْتْ وْفِي كُلْ حَالَة. الرَّبْ يْكُونْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ.

17السْلاَمْ هَاذَا تِكْتِبْ بْخَطْ إِيدِي آنَا بُولُسْ. هَاذِي التُّصْحَاحَة مْتَاعِي فِي جْوَابَاتِي الكُلْهَا، وِالكْتِيبَة هَاذِي كْتِيبْتِي.

18نِعْمِةْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ تْكُونْ مْعَاكُمْ الكُلْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index