Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 3:14

14وْإِذَا كَانْ ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ الِّي مَا يْطِيعِشْ كْلاَمْنَا الِّي فِي الجْوَابْ هَاذَا، نَبّْهُوا النَّاسْ الكُلْ مِنُّو وِتْجَنّْبُوهْ بَاشْ يِحْشِمْ عْلَى رُوحُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index