Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 3:4

4وِالكُلْنَا عِنْدْنَا الثِّيقَة فِي الرَّبْ مِنْ جِيهِتْكُمْ الِّي إِنْتُومَا تَعْمْلُوا فِي الشَّيْء الِّي وَصِّينَاكُمْ بِيهْ وْبِشْ تْكَمّْلُوا تَعْمْلُوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index