Search form

تْسَالُونِيكِي الثَّانْيَة 3:9

9وْمُوشْ عْلَى خَاطِرْنَا مَا عِنْدْنَاشْ الحَقْ فِي الشَّيْء هَاذَاكَا، آمَا بَاشْ نْكُونُولْكُمْ مِثَالْ اتَّبْعُوهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index