Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ رَسُولْ المَسِيحْ يَسُوعْ بْمَشِيئِةْ اللهْ، كِيفْ مَا جَا فِي الوَعْدْ بِالحَيَاةْ الِّي هِيَ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، 2لْوِلْدِي تِيمُوثَاوُسْ الِّي نْحِبُّو: النِّعْمَة وِالرَّحْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكْ مِنْ اللهْ الآبْ وْمِالمَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا.

حَمْدْ وْتَشْجِيعْ

3نِحْمِدْ اللهْ الِّي نِعْبِدْ فِيهْ بْضَمِيرْ طَاهِرْ كِيفْ مَا عِبْدُوهْ جْدُودِي، وْآنَا نِتْذَكِّرْ فِيكْ دِيمَا فِي صْلاَتِي لِيلْ وِنْهَارْ. 4نِتْذَكِّرْ دْمُوعِكْ يَاخِي نِسْتَاحِجْ بَاشْ نْشُوفِكْ أَكْثِرْ بَاشْ نِتْمْلَى بِالفَرْحَة. 5وْنِتْذَكِّرْ إِيمَانِكْ الصَّادِقْ الِّي كَانْ يُسْكُنْ فِي قَلْبْ جِدَّاكْ لُوئِيسْ وْقَلْبْ أُمِّكْ أَفْنِيكِي، وْآنَا وَاثِقْ الِّي هُوَ يُسْكُنْ فِي قَلْبِكْ إِنْتِ زَادَا. 6هَاذَاكَا عْلاَشْ انَّبْهِكْ بَاشْ تْشَعِّلْ المَوْهْبَة الِّي عْطَاهَالِكْ اللهْ وَقْتِلِّي حَطِّيتْ عْلِيكْ يْدَيَّا. 7رَاهُو اللهْ مَا عْطَانَاشْ رُوحْ الخُوفْ، آمَا عْطَانَا رُوحْ القُوَّة وِالمْحَبَّة وِالتَّحَكُّمْ فِي النَّفْسْ. 8إِمَّالاَ مَا تَحْشِمْشْ بْإِنِّكْ تِشْهِدْ لْرَبّْنَا وْمَا تَحْشِمْشْ بِيَّا آنَا المَرْبُوطْ عْلَى خَاطْرُو، وْشَارِكْ فِي الوْجَايِعْ عْلَى خَاطِرْ الإِنْجِيلْ وِتْوَكِّلْ عْلَى قُدْرِةْ اللهْ 9الِّي خَلِّصْنَا وِدْعَانَا دَعْوَة مُقَدّْسَة، مُوشْ بْفَضْلْ أَعْمَالْنَا، آمَا كِيفْ مَا خَطِّطْ بْنِعْمْتُو الِّي عْطَاهَالْنَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ مِنْ أَوِّلْ الدِّنْيَا، 10وِكْشِفْهَالْنَا تَوَّا كِظْهُرْ المُخَلِّصْ مْتَاعْنَا المَسِيحْ يَسُوعْ الِّي قْضَى عْلَى المُوتْ وْنَوَّرْ الحَيَاةْ وِالخُلُودْ بِالإِنْجِيلْ 11الِّي عْلَى خَاطْرُو آنَا تْحَطِّيتْ مُبَشِّرْ وْرَسُولْ وْمُعَلِّمْ، 12وْنِتْحَمِّلْ التْعَبْ وْمَا نِحْشِمْشْ، عْلَى خَاطِرْنِي نَعْرِفْ عْلَى شْكُونْ تْوَكِّلْتْ وْنَاثِقْ الِّي هُوَ قَادِرْ بَاشْ يَحْفِظْ الشَّيْء الِّي امِّنِّي عْلِيهْ حَتَّى يْجِي النْهَارْ هَاذَاكَا. 13إِمَّالاَ أَعْمِلْ بِالكْلاَمْ الصْحِيحْ الِّي سْمَعْتُو مِنِّي، وْإِثْبِتْ فِي الإِيمَانْ وِالمْحَبَّة الِّي فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 14احْفِظْ الأَمَانَة الصَّالْحَة بْعُونْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي يُسْكُنْ فِينَا.

15إِنْتِ تَعْرِفْ إِنُّو الِّي فِي أَسِيَّة الكُلْهُمْ بِعْدُوا عْلِيَّا، وْمِنْهُمْ فِيجَلُّسْ وْهَرْمُوجِينِيسْ. 16اللهْ يْبَارِكْ بِيتْ أُونِيسِفُورُسْ عْلَى خَاطْرُو شَجَّعْنِي بَرْشَة وْمَا حْشِمْشْ بِالسْلاَسِلْ مْتَاعِي، 17آمَا بْدَا يْلَوِّجْ عْلِيَّا بَعْدْ مَا وْصُلْ لْرُومَا حَتَّى لِينْ لْقَانِي. 18الرَّبْ يِنْعِمْ عْلِيهْ بَاشْ يَلْقَى الرَّحْمَة مِنْ عِنْدْ الرَّبْ نْهَارِتْ الِّي يَرْجَعْ! وْإِنْتِ تَعْرِفْ بِالقْدَا قَدَّاشْ خْدِمْنِي وَقْتِلِّي آنَا فِي أَفَسُسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index