Search form

تِيمُوثَاوُسْ الثَّانْيَة 1:12

12وْنِتْحَمِّلْ التْعَبْ وْمَا نِحْشِمْشْ، عْلَى خَاطِرْنِي نَعْرِفْ عْلَى شْكُونْ تْوَكِّلْتْ وْنَاثِقْ الِّي هُوَ قَادِرْ بَاشْ يَحْفِظْ الشَّيْء الِّي امِّنِّي عْلِيهْ حَتَّى يْجِي النْهَارْ هَاذَاكَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index